Stel og forgafler
Fra 1. januar 2004 gælder en reklamationsret svarende til den, der er gældende i henhold til købeloven. Der er i købeloven en 2 årig reklamationsret, der gælder samtlige komponenter på cyklerne således, at der ikke er nogen særordning for så vidt angår stel og forgaffel.Reklamationsretten gælder ved fabrikations- eller materiale fejl og under forudsætning af normalt brug. Reklamationsretten dækker ikke brud og anden skade opstået ved forhold som ekstrem belastning, manglende pleje, vold, overkørsel, påkørsel eller lignende forhold.

Øvrige komponenter
For øvrige komponenter ydes 2 års reklamationsret.
Reklamationsretten dækker materiale- og fabrikationsfejl.
Reklamationsretten dækker ikke brud og anden skade opstået ved forhold som ekstrem belastning, manglende pleje, vold, overkørsel, påkørsel og lignende ydre forhold.
Ved godkendt reklamation ombyttes eller repareres den defekte del.
VN Cykler A/S accepterer ikke reklamationsberettiget reparationsarbejde udført af 3. part for det pågældende firmas regning, medmindre der er indgået ekstra-ordinær aftale herom.

Lakeringsfejl

Accept af reklamation forudsætter korrekt brug og vedligeholdelse af cyklen. Reklamation af lakeringsfejl skal tilgå VN Cykler A/S, inden 1 år fra salgsdato. Samme farve kan kun garanteres indenfor 1 år efter købsdato af cyklen.

Øvrige forbehold

Der tages forbehold for ændringer af specifikationer, farver, udstyr, priser og manglende levering.